+31 (0)344 631 475 info@sico.nl
Selecteer een pagina

Privacy & Cookies

Privacy

Sico neemt uw privacy serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sico.nl .

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt per 25 mei 2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, een product via onze site bestelt of omdat u een contactformulier op onze site invult. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Bedrijf

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten inzake onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand.

Bewaartermijn

Als u een product op onze site bestelt, een contactformulier op de website invult, gebruik maakt van onze diensten en/of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Tevens vragen wij alleen naar persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt door onze Cloud provider. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via e-mailadres info@sico.nl .

Cookies

Een ander deel om uw privacy te borgen betreft het wettelijk verplicht vermelden dat deze website gebruik maakt van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij o.a. inzicht krijgen in het bezoekersgedrag. Daarnaast kunnen cookies noodzakelijk zijn voor de correct werking van sommige onderdelen van deze site, bijv. contactformulieren, en kunnen zij uw voorkeuren onthouden. Deze cookies zijn voor Sico dus van groot belang.

Cookies weigeren, verwijderen of slechts zeer korte tijd toestaan regelt u in de instellingen van uw browser.

Sico kent de volgende cookies:

A. Technische, noodzakelijke cookies

Deze worden gebruikt en zijn noodzakelijk voor het goed of zo gebruiksvriendelijk mogelijk functioneren van de site. Denk aan het invullen van het contactformulier.

B. Cookies voor statistieken

Deze worden niet op onze site gebruikt.

C. Cookies van Social Media

Deze worden niet op onze site gebruikt.